podlupa2

Kobiety uczestniczące w sprawach karnych o przemoc, jakiej doznały z rąk bliskiego mężczyzny, skarżą się często, że są źle traktowane przez sędziów, prokuratorów, adwokatów, biegłych i świadków. Ofiary przemocy mówią o poczuciu krzywdy i dyskryminacji; nierzadko czują się tak, jakby to one były oskarżonymi, a nie pokrzywdzonymi, nawet gdy przemoc nosi znamiona szczególnego okrucieństwa, a jej skutkiem są ciężkie obrażenia ciała lub wręcz trwałe inwalidztwo


W reakcji na te skargi Centrum Praw Kobiet przystąpiło do realizacji projektu pod nazwą „Stereotypy czy dowody – monitorowanie spraw o przemoc wobec kobiet”, którego celem jest stwierdzenie, czy i w jakim zakresie sędziowie, prokuratorzy i obrońcy oskarżonych bagatelizują problem przemocy wobec kobiet i łagodzą odpowiedzialność sprawców, odwołując się do przesądów, uprzedzeń i stereotypów na temat płci i ról płciowych.

Na naszej stronie znajdą Państwo wyczerpujące informacje na temat problemu dyskryminacji ofiar przemocy w sądach i szczegółowe omówienie projektu. Zainteresowanych zapraszamy do współpracy i czynnego udziału w monitorowaniu pracy sądów!

Czytaj dalej