Baza wiedzy na temat przemocy wobec kobiet

W ciągu ponad 21 lat swojej pracy nad przeciwdziałaniem przemocy wobec kobiet, w rodzinie, w pracy i innych sferach życia,  Centrum Praw Kobiet  zyskało bogatą wiedzę na temat psychologicznych, kulturowych i prawnych aspektów przemocy, jej przyczyn, form, jakie przyjmuje, i skutecznych metod jej zwalczania.  Wiedzę tę udostępniamy wszystkim zainteresowanym w różnego rodzaju publikacjach: ulotkach,  raportach, wydawnictwach periodycznych, a przede wszystkim w poradnikach i tzw. niezbędnikach kierowanych do profesjonalistów zaangażowanych w zwalczanie przemocy i pomoc kobietom, której jej doświadczyły. Naszych gości zachęcamy do zapoznania się z wybranymi publikacjami w formacie pdf.  Lista publikacji dostępnych w  naszej „bazie wiedzy” będzie poszerzana.   

okladkatpl

Temida pod lupą. Stereotypy w sądzie w sprawach dotyczących przemocy wobec kobiet. Raport z monitoringu.

Temida pod lupą – raport z monitoringu sądow ]

okladkajsuzkz

Jak się uwolnić z krzywdzącego związku? Poradnik psychologiczny

 [ Jak się uwolnić krzywdzącego związku – poradnik ]

 

okladkanp Przemoc wobec kobiet w rodzinie. Niezbędnik policjanta 

Przemoc wobec kobiet – niezbędnik_policjanta ]

 

okladkannPrzemoc wobec dzieci w rodzinie. Niezbędnik nauczyciela

Przemoc wobec dzieci – niezbędnik_nauczyciela ]

 

okladkans Przemoc wobec kobiet w rodzinie. Niezbędnik sędziego

Przemoc wobec kobiet – niezbędnik_sędziego ]

 

okladkanps Przemoc wobec kobiet w rodzinie. Niezbędnik pracownika socjalnego

Przemoc wobec kobiet – niezbędnik_pracownika soc. ]

 

okladkastereotyp

Stereotyp ponad prawem. Wymiar sprawiedliwości w sprawach o zabójstwa na tle przemocy. Raport

[ Stereotyp ponad prawem – raport ]