Media o Centrum Praw Kobiet oraz o działalności, inicjatywach i poglądach fundacji

Od kilkunastu lat media chętniej i obszerniej niż dawniej informują o problemie przemocy wobec kobiet i działalności organizacji, które przemocy przeciwdziałają i pomagają jej ofiarom.  Wprawdzie wciąż wiele materiałów ma charakter okazjonalny i  sensacyjny, należy jednak odnotować, że rośnie liczba artykułów lub programów radiowych i telewizyjnych, które podchodzą do tematu poważnie i merytorycznie. Czasem są to materiały wyczerpująco omawiające wybrane aspekty zjawiska przemocy, w innych przypadkach są to krótkie, ale ważne doniesienia o konkretnych działaniach lub wydarzeniach związanych z przemocą wobec kobiet w rodzinie, w miejscu pracy lub w innych sferach życia. Zachęcamy do zapoznania się z wybranymi materiałami na temat Centrum Praw Kobiet i przemocy widzianej z perspektywy naszej organizacji.  Linki do materiałów dotyczących przemocy, jednak w oderwaniu od działalności CPK, znajdą Państwo w zakładce „Media o przemocy”  Lista poniższych linków będzie aktualizowana.  

infografika500


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399