Szkolenia dla chętnych do udziału w monitoringu

Po zgłoszeniu się do udziału  w projekcie zainteresowani zapraszani są do udziału w sześciogodzinnym szkoleniu obejmującym aspekty prawne, psychologiczne, językowo-filozoficzne i metodologiczne problemu przestępstwa przemocy wobec kobiet i samej procedury monitorowania pracy sądów.

  1. W części prawnej szkolenia (2 godz.) uczestnicy poznają przepisy prawa dotyczące przestępstwa przemocy wobec kobiet, dowiadują się, jakie są uprawnienia procesowe pokrzywdzonych kobiet i jakie są uprawnienia osób prowadzących obserwację. 
  2. Celem części psychologicznej szkolenia (również dwugodzinnej) jest pogłębienie rozumienia zjawiska przemocy wobec kobiet oraz lepsze rozumienie psychiki sprawców oraz ofiar przemocy. Osoby prowadzące monitoring powinny rozumieć zachowania stron procesu, potrafić rozpoznać gry stosowane przez broniących się sprawców, rozumieć motywy i przyczyny takich zachowań stron, które są szczególnie podatne na błędne interpretacje  wynikające ze stereotypów na temat płci i związanych z nimi uprzedzeń wobec kobiet. Uczestnicy szkolenia przygotowują się także, by w razie potrzeby udzielić pokrzywdzonej przemocą kobiecie ważnych informacji praktycznych lub innej pomocy w podstawowym zakresie.
  3. W części językowej, filozoficznej i metodologicznej uczestnicy zapoznają się ze znaczeniem stosowanych w badaniu terminów i pojęć (stereotypów, uprzedzeń, przesądów, dyskryminacji), pogłębiają rozumienie tych zjawisk, zyskują wiedzę na temat jawnych i niejawnych form przejawiania się stereotypów i uprzedzeń oraz ich wpływu na stosunek do kobiet i ich traktowanie w sądach. Uzgadniają ponadto kryteria interpretacyjne wypowiedzi i zachowań będących wyrazów stereotypów na temat płci i ról płciowych oraz poznają dokładnie kwestionariusz obserwacji.

Szkolenia prowadzone są w formie warsztatu opartego na czynnym udziale uczestników, którzy uczą się nie tylko od prowadzących zajęcia specjalistów, ale również wzajemnie od siebie. Osoby biorące udział w dotychczasowych szkoleniach uznały je za ciekawe i „dające do myślenia”.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399